E-mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Telefon  +48 66 33 98 515

Ochrona radiologiczna

Mężczyzna w białym kombinezonie

Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona jego pracowników przed promieniowaniem jonizującym, występującym w środowisku pracy. W przypadku służby zdrowia chodzi w szczególności o pracowników obsługujących:

  • zestawy rentgenowskie,
  • ambulanse rentgenowskie,
    pracownie rentgenowskie.

Warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 140, poz. 994).

Pracodawca ma obowiązek ustalić częstotliwość przeglądów programu ochrony radiologicznej, aby zapewnić jego stałą przydatność, adekwatność i skuteczność. Wyznacza on również osobę odpowiedzialną za nadzór nad wdrożeniem i utrzymaniem programu i procedur ochrony radiologicznej oraz ustala jej podległość i uprawnienia wynikające z powierzonej odpowiedzialności.

 

Obowiązki inspektora ochrony radiologicznej

Inspektor ochrony radiologicznej jest doradcą kierownika jednostki organizacyjnej, w której stosowane są źródła promieniowania jonizującego oraz prowadzi wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Ponadto:

  • nadzoruje pracę ze źródłami promieniowania jonizującego,
  • doradza kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie optymalizacji ryzyka związanego z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
  • kontroluje poziomy dawek promieniowania emitowane przez źródła i otrzymane przez pracowników,
  • szkoli osoby pracujące w narażeniu na promieniowanie jonizujące w zakresie bezpieczeństwa pracy ze źródłami promieniotwórczymi i ochrony radiologicznej,
  • przygotowuje wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ze źródłami w jednostce organizacyjnej i aktualizację tych zezwoleń oraz niezbędną dokumentację z tym związaną,

Ponadto inspektor ochrony radiologicznej współpracuje ze służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi program ochrony radiologicznej i służbami przeciwpożarowymi w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz wykonuje nadzór formalny nad przeprowadzaniem podstawowych i specjalistycznych testów wewnętrznej kontroli aparatury medycznej w przypadku mniejszych placówek ochrony zdrowia.

Oddelegowanie do Państwa dyspozycji wykwalifikowanych inspektorów gwarantuje z naszej strony usługi na najwyższym poziomie.